Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA
 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU
 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Cuộc nội chiến ở Nam Tư và lời kêu gọi Hòa Bình
(memedu@dk: Cuộc nội chiến ở liên bang Nam Tư bùng nổ ngày 25.05.1991, trước đó 10 năm và nhiều lần trong thời gian nầy Mẹ đã kêu gọi sự Hoà Bình, cầu nguyện cho Hoà Bình, đến với Chúa Giêsu Kitô đẻ đươc Hoà Bình. Thế nhưng con người vẫn làm ngơ trước lời kêu gọi của Mẹ, rồi chuyện gì sẽ xảy ra đã xảy ra. memedu@dk mời bạn đọc xem bài viết của tác giả Heather Parsons, một người từ Đạo Tin Lành chuyển qua Công giáo, qua lời tường thuật của Thị nhân Marija)
Dịch ra từ: Marija: Mother of God của Heather Parsons

Mẹ nói cho các Thị nhân ngày 26 tháng 06 năm 1981: ”Peace, peace, peace. Be reconciled. Only peace. Make your peace with God and among yourselves. For that it is necessary to pray. to fast, to go to confession" (Tạm dịch: Hòa bình, Hòa bình, Hòa bình Hãy giảng hoà. Chỉ có Hoà bình. Hãy xây dựng Hoà Bình cùng với Thiên Chúa và giữa các bạn)

Thứ năm ngày 26 tháng 06 năm 1981 là ngày đầu tiên Marija nhìn thấy "Mẹ Thiên Chúa". Ngày trước đó em của chị, Milka, cùng với những Thị nhân khác lần đầu tiên đã nhìn thấy một người đàn bà rất đẹp trên đồi Pobrdo. Marija nhớ rất rỏ cảm giác của cô khi nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria trong ngày nầy, chị nói:"Mẹ hiện ra như là một trái bom Hoà bình nổ tung. Ngay cả khi Mẹ buồn hay âu lo, chúng tôi cũng nhìn thấy sự bình an trong Mẹ. Sắc diện Mẹ có thể thay đổi, nhưng lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy Hoà bình hiện hữu nơi Mẹ. Tôi chỉ có thể diễn tả như một dòng sông, một dòng sông của Hoà bình xuầt phát từ Mẹ.Đó là một ân huệ bao la. "The call to peace" ngày 26 tháng 06 năm 1981 là thông điệp đầu tiên của Mẹ. Lúc đầu chúng tôi không hiểu gì cả, nhưng về sau khi cuộc nội chiến bùng nổ chúng tôi mới hiểu rỏ ý chỉ của Mẹ. Nhưng Mẹ hiện ra không phải chỉ là để ngăn chặn chiến tranh, mà là chúng ta phải hiểu rỏ chiều sâu của thông điệp. Mẹ đến để mang sự Hoà bình của Thiên Chúa vào trong tâm hồn chúng ta. Và chỉ có sự Hoà bình nầy mới là rất quan trọng". Từ trong nhà Marija nhìn ra đồi Pobrdo thấy có khoãng chục người đang chuẩn bị leo đồi mặc dù trời đang nắng gay gắt.Với một tay tràng hạt, một tay xách giầy dép, họ đi chân trần lên đồi (đầy đá nhọn). Họ muốn làm một cái gì đặc biệt để tỏ lòng yêu thương cùng Nữ Vương Hoà Bình. Marija tiếp tục:"Mẹ nói với chúng tôi Hoà bình phải bắt đầu từ trong tâm hồn chúng ta, từ đó chúng ta trở nên hài hoà với Thiên Chuá. Và chỉ có cách nầy Hoà bình mới phổ biến lan rộng cho gia đình chúng ta, cộng đồng chúng ta, quốc gia chúng ta và toàn thể thế giới. Chúng ta phải dành thời gian cho Thiên Chúa nếu chúng ta muốn có sự bình an, Mẹ nóí. Mẹ thường nhắn nhủ chúng ta là nên cố gắng dành càng ngày càng nhiều thời gian cho Thiên Chúa. Nếu chúng ta làm được như vậy chúng ta có thể biến đổi được thế giới. Nhìn một con người chúng ta có thể nhận ra là người nầy có kinh nguyện hay không, vì một người thường kinh nguyện, họ luôn có sự bình an trong tâm hồn, họ gần gủi với Chúa Giêsu Kitô và sống thánh thiện.Khi chúng tôi hỏi Mẹ là phải cầu nguyện bao nhiêu thì mới cảm thấy sự bình an Thiên Chúa trong tâm hồn? Lần đầu Mẹ đáp "3 giờ mổi ngày" về sau Mẹ nói mổi ngày mổi thêm giờ cầu nguyện cho đến khi chúng ta trở thành một người cầu nguyện, cho đến khi chúng ta sống mổi ngày với Chúa Giêsu Kitô, thì mổi hành động trong cuộc sống chúng ta sẽ có sự bình an". Mẹ nói cho các Thị nhân ngày 16 tháng 07 năm 1983: ”I have come here as queen of Peace to tell the world that peace is necessary for the salvation of the world. In God you find true joy from which true peace is derived". Thế giới có đón nhận thông điệp của Mẹ không? Mẹ nói (rất nghiêm trọng) với Marija ngày 30 tháng 04 năm 1984: ”I don't wish to force anyone to do that which he or she neither feels nor desires, even though I had special messages for the parish by which I wanted to awaken the faith of every beliver. But only a really small number had accepted my messages. In the beginning there were quite a few, but it has now become a routine affair for them. Now recently some are asking for the messages out of curiosity, and not out of faith and devotion to my son and med". Thứ năm kế đó không thấy Mẹ hiện ra (như thông lệ) nhiều người rất sợ hải vì sợ Mẹ không hiện ra nữa. Nhưng ngày 10 tháng 05 năm 1984 Mẹ lại hiện ra cho Marija và nói là Mẹ sẽ tiếp tục.Mẹ nói trong thông điệp tháng 09 năm 1984: "Dear Children, without prayer there is no peace. Therefore I say to you dear children, pray at the foot of the cross for peace. Thank you for having responded my call". Tháng 07 năm 1990 trong khi cuộc nội chiến Nam Tư lan rộng khắp nơi, Mẹ Thiên Chúa nhắc đến Hoà bình trong thông điệp gởi cho chị Marjia: "Dear Children, Today I invite you to peace. I have come here as the Queen of Peace and desire to enrich you with my motherly peace. Dear Children, I love you and I desire to bring all of you to the peace which only God gives and which enriches every heart. I invite you to become carriers and witnesses of my peace to this unpeaceful world. Let peace rule in the whole world, which is without peace and longs for peace. I bless you with my motherly blessing. Thank you for having responded to my call". Marija nói: Khi Mẹ hiện ra cho chúng tôi lần đầu Mẹ xưng danh là Nữ Vương Hoà Bình chúng tôi không hiểu gì, nhưng khi cuộc nội chiến Nam Tư bắt đầu lan rộng, chúng tôi mới bắt đầu hiều là: Mẹ kêu gọi sự Hoà Bình, cầu nguyện và chay tịnh. Trong chiến tranh phản ứng của những người tin hay không tin Hoà Bình là tùy thuộc chính bản thân họ có tìm thấy sự bình an trong tâm hồn hay không. Ngày 25 tháng 05 năm 1991 khi Bosnia Herzegovina (*làng Mễ Du thuộc quốc gia nầy) không thể tránh khỏi cuộc nội chiến Nam Tư, đêm đó Mẹ ban ra một thông điệp nghiêm trọng: "Dear Children, Today I invite all og those who have heard my messages of peace to seriously and lovingly put it into practice. Make it part of your daily lives. There are many people who think they are doing a lot just by talking about the messages, but they do not live the messages. I am inviting you, dear Children, to life and to change in everything that is negative in you, so that everything will become positive, that everything will become life. Dear Children, I am with you and I wish to help each one of you to live, and thus with your live bear witness to the wonderful news. Dear Children, I am with you to help you and to lead you to heaven. In heaven there is joy and it is through joy that you can start living heaven right now. Thank you for having responded to my call" (Tạm dịch: Các con thương yêu, hôm nay ta mời gọi các con hãy lắng nghe thông điệp kêu gọi Hoà bình của ta một cách nghiêm trọng và thương yêu, hãy thi hành trong cuộc sống. Hây thực thi Hoà bình trong cuộc sống hàng ngày của các con. Nhiều người nghỉ rằng họ đã hoàn thành trách nhiệm khi nói về thông điệp, nhưng họ không có áp dụng thông điệp vào cuộc sống của họ. Ta mời gọi các con hãy thay đổi tất cả để biến đổi những tiêu cực thành tích cực, tất cả mọi việc sẽ trỡ nên sống động. Các con thương yêu, Ta ở cùng với các con và mong ước gíúp đở cuộc sống của mổi người các con được canh tân đổi mới. Các con thương yêu, Ta sẽ ở cùng với các con để giúp đở và dẫn đường các con lên Thiên đàng. Trong Thiên đàng có hạnh phúc, và trong niềm hạnh phúc nầy các con có thể bắt đầu cuộc sống thiên đàng ngay từ bây giờ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ).

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark
Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk