Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA
 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU
 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Trang liên kết Mẹ Maria

Trang nầy giới thiệu cho các bạn một số links về Mẹ Maria bằng anh ngữ hay việt ngữ.

1. Mẹ Maria

Link: http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/maria/maria.htm

Bao gồm: (do các Cha ViệtNam ở Đài Loan thực hiện) Sứ điệp Mẹ Lộ Đức, Fatima, Mễ Tây Cơ, , Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ, Mẹ Mễ Du, Mẹ Carmelô, Áo, Ấn Độ, Nga... (Việt ngữ).

Link: http://www.theworkofgod.org/Ourlady.htm

Bao gồm: tin tức, lịch sử, sứ điệp của Mẹ Maria, ... (anh ngữ)

Link: http://www.theworkofgod.org/Aparitns/Aparitns.htm

Bao gồm: sơ lược tất cả sứ điệp của Mẹ hiện ra ở Paris, Lộ Đức, Fatima, Lavang... (anh ngữ).

Link: http://www.kimnam.btinternet.co.uk/maria/index.htm

Bao gồm: tin tức, lịch sử, sứ điệp của Mẹ Maria (đặc biệt Mẹ Lộ Đức và Lavang), ... (việt ngữ).

Link: http://www.memaria.org/new/memaria1.php

Bao gồm tin tức, thông điệp, những bài viết về Mẹ, radio Việt Ngữ, những thông tin về Công giáo (việt ngữ).

Link: http://www.medjugorjeusa.org/apparitions.htm

Bao gồm lịch sử, thông điệp của Mẹ Maria (anh ngữ) ở Lộ Đức, Fatima, Mễ Du, Balan, Mexico, Akita (Nhật), Betania (Venezula), La Salette (Pháp), Knock (Ireland), Beaurang (Pháp), Mẫu Ảnh Phép Lạ (Pháp), Garabandal (Spain), Banneux (Belgium), Rwanda (Phi Châu), Zeitoun (Aicập).

2. Mẹ Lộ Đức

Link: http://www.lourdes-france.com (trang chính thức về Mẹ Lộ Đức)

Bao gồm: tin tức, sứ điệp, lịch sử, bản đồ Lộ Đức, ... (anh, pháp, ý ngữ)

Link: http://www.kimnam.btinternet.co.uk/maria/index.htm (sau đó chọn Mẹ Lộ Đức)

Bao gồm: lịch sử Mẹ Lộ Đức (việt ngữ).

3. Mẹ Fatima

Link: http://www.fatima.org (trang chính thức về Mẹ Fatima)

Bao gồm: tin tức, thông điệp, những bài viết về Mẹ, radio Việt Ngữ, những thông tin về Công giáo.

4. Mẹ Lavang (trang chính thức về Mẹ Lavang)

Link: http://www.kimnam.btinternet.co.uk/maria/index.htm (sau đó chọn Mẹ La Vang)

Bao gồm: tin tức, thông điệp, những bài viết về Mẹ, ... (việt ngữ).

5. Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ

Link: http://www.amm.org/medal.htm (trang chính thức về Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ)

Bao gồm: sứ điệp, hình ảnh, lịch sử Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ, lịch sử Thánh nữ Catherine Labouré (anh ngữ).

Link: http://www.theworkofgod.org/Aparitns/Others2.htm#Miraculous%20medal

Bao gồm: lịch sử Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ (anh ngữ).

Link: http://www.traditioninaction.org/SOD/j112sdOLMiracles_1-20.htm

Bao gồm: sứ điệp, hình ảnh, lịch sử Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ (anh ngữ).

Link: http://nominis.cef.fr/contenus/saints_9305.html

Bao gồm: lịch sử Mẹ Mẫu Ảnh Phép Lạ (pháp ngữ).

6. Đức Mẹ ở LOCK (Ireland)

Link: http://www.knock-shrine.ie/ (trang chính thức về Đức Mẹ ở Lock)

Bao gồm: sứ điệp, hình ảnh, lịch sử về Đúc Mẹ cùng với Thánh Goan Thánh sử và thánh Giuse, ... (anh ngữ).

 

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk