Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Sứ Điệp Mẹ Maria

2. Kim Chỉ Nam của Mẹ Mễ Du (qua Thị Nhân Marija)

Mẹ nói với Marija ngày 24 tháng 5 năm 1984:"I have chosen you in a special way, just the way you are". Dưới đây là một số những "khuôn vạc thước ngọc" mà Mẹ Mễ Du muốn chỉ dẫn cho chúng ta (qua Thị nhân Marija):

    Cuộc sống của Mẹ lúc còn ở trần gian :

    Có khi nào Mẹ nói về cuộc sống của Mẹ lúc còn ở trần gian? Marija trã lời: Mẹ nói rất ít với chúng tôi về cuộc sống trần gian của Mẹ (lúc Chuá Giêsu còn sống ở trần gian). Nhưng đặc biệt Mẹ đã kể cho chị (Thị nhân) Vicka về đời sống trần gian của Mẹ với nhiều chi tiết quí báo. Và chỉ khi nào Mẹ cho phép, chị Vicka mới phổ biến cho thế giới.Mẹ nói với tôi rất ít về cuộc sống trần gian của Mẹ như sau: khi Mẹ còn sống ở trần gian ngay từ thuở ban đầu Mẹ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, và đức tin nầy đã giúp cho Mẹ vượt qua những khổ đau, ngay cả lúc Chúa Giêsu chịu nạn trên cây Thập Giá.

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk