Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Sứ Điệp Mẹ Maria

2. Kim Chỉ Nam của Mẹ Mễ Du (qua Thị Nhân Marija)

Mẹ nói với Marija ngày 24 tháng 5 năm 1984:"I have chosen you in a special way, just the way you are". Dưới đây là một số những "khuôn vạc thước ngọc" mà Mẹ Mễ Du muốn chỉ dẫn cho chúng ta (qua Thị nhân Marija):

    Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho chúng ta:

    Thị nhân Marija nói: Đến với Chúa Thánh Thần là con đường độc nhất để xin Thiên Chúa giúp sức mạnh cho chúng ta. Mẹ dạy cho chúng ta là hãy cầu xin sự giúp đở của Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu Kitô nếu chúng ta muốn một cuộc sống Thánh thiện. Mẹ khuyên chúng ta là nên cố gắng sống một đời sống thánh thiện như một vị thánh sống. Mẹ nói: chúng ta không thể dựa vào sức mạnh của chúng ta, mà là nên dựa vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài có nhiều quyền lực và có thể giúp đở chúng ta, nếu chúng ta phó thác cuộc sống chúng ta trong tay ngài. Ngài có thể hoạt động xuyên qua chúng ta và xử dụng chúng ta như một công cụ. Nhưng Ngài chỉ làm được việc đó nếu chúng ta phó thác trong tay ngài. Mẹ khuyên chúng ta nên cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Thần, mời ngài vào trong cuộc sống của chúng ta, phó thác cuộc sống chúng ta vào trong tay ngài. Và chỉ có cách nầy chúng ta mới tìm thấy được một cuộc sống tuyệt vời. Mẹ thường nói về những ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong những thời điễm nầy, nhưng chúng ta chỉ đón nhận một cách miễn cưỡng. Chúng ta chìm đắm trong vật chất của cải thế gian đến nổi không từ bỏ được. Mẹ nhắn nhủ chúng ta trong thông điệp ngày 09 tháng 05 năm 1985: "Dear children. No, you do not know how many graces God is giving you. You do not want to move ahead during these days, when the Holy Spirit is working in a special way. Your hearts are turned toward the things of earth and they preoccupy you. Turn your hearts toward prayer and seek the Holy Spirit to be poured out on you"

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk