Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Sứ Điệp Mẹ Maria

2. Kim Chỉ Nam của Mẹ Mễ Du (qua Thị Nhân Marija)

Mẹ nói với Marija ngày 24 tháng 5 năm 1984:"I have chosen you in a special way, just the way you are". Dưới đây là một số những "khuôn vạc thước ngọc" mà Mẹ Mễ Du muốn chỉ dẫn cho chúng ta (qua Thị nhân Marija):

Hãy thường xuyên cầu nguyện như lương thực hàng ngày:

    Marija nói: Mẹ nhắn nhủ chúng ta: hàng ngày chúng ta cần ăn để sống, cũng vậy chúng ta cần kinh nguyện hàng ngày để sống cho Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta gặp khó khăn trong kinh nguyện vì gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy bối rối tức giận và không thích kinh nguyện. Chuyện nầy có thể xảy ra nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, nhưng Mẹ khuyên chúng ta là ngay cả trong những trường hợp nầy chúng ta cũng nên cầu nguyện. Chúng ta nên phó thác tâm hồn chúng ta cho Chúa Giêsu Kitô và cho Mẹ mổi buổi sáng khi một ngày bắt đầu, và bằng cách nầy chúng ta phó thác trong tay Chúa và Mẹ, để các Ngài che chở cho chúng ta và ngay cả những việc chúng ta làm trong ngày như là một cách cầu nguyện. Marija nói tiếp: khi chúng tôi hỏi Mẹ là chúng tôi sẽ cầu xin với ai? Thì Mẹ thường trả lời "với Chúa Giêsu Kitô". Nhưng nhiều lần Mẹ cũng nói là cũng nên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và mời Ngài vào trong cuộc sống của chúng ta. Đôi lần Mẹ cũng khuyên chúng ta nên tổ chức Tuần Cửu nhật cho Chúa Thánh Thần. Mẹ nói với Marija:"Dear Children, I invite you to decide with seriousness and to live this novena (*novena: Tuần Cửu nhật). Consecrate the time to prayer and to sacrifice. I am with you and I desire to help you to grow in renunciation and mortification, that you may be able to understand the beauty of the lifeof people who go on giving themselves to me in a special way. Dear Children, God blesses you day after day and desires a change of you live. Therefore, pray that you may have the strength to change your life. Thank you for having responded to my call"

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk