Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Sứ Điệp Mẹ Maria

2. Kim Chỉ Nam của Mẹ Mễ Du (qua Thị Nhân Marija)

Mẹ nói với Marija ngày 24 tháng 5 năm 1984:"I have chosen you in a special way, just the way you are". Dưới đây là một số những "khuôn vạc thước ngọc" mà Mẹ Mễ Du muốn chỉ dẫn cho chúng ta (qua Thị nhân Marija):

    Mẹ còn ở lại với thế gian được bao lâu nữa (thời điễm viết bài 1993)?

    Marija nói: Tôi thường hỏi Mẹ: Tại sao Mẹ ở lại với chúng con tại làng Mễ Du nầy lâu quá vậy? Khi Mẹ hiện ra cho chúng tôi lần đầu, tôi không bao giờ nghĩ là Mẹ sẽ ở lại với chúng tôi lâu như vậy.Tôi tưởng tượng giống như ở Lộ Đức, Mẹ chỉ hiện ra trong một thời gian ngắn cho Thánh Nữ Bernadette mà thôi. Nhưng tôi đã lầm. Chúng tôi cần có sự giúp đở của Mẹ. Cuộc sống của chúng tôi còn xa Thiên Chúa quá. Có lần chúng tôi hỏi Mẹ: Mẹ còn ở với chúng con được bao lâu nữa? Mẹ mỉm cười và trã lời: Tại sao chúng con hỏi như vậy? Có phải là chúng con đã chán Mẹ rồi phải không? Và dĩ nhiên từ đó chúng tôi không hỏi Mẹ câu nầy nữa. Mẹ có nói với chúng tôi trong lần đầu hiện ra như sau: Khi Mẹ rời khỏi núi Pobrdo để về lại Nước Trời, Mẹ sẽ để lại một dấu lạ "permanent" sau khi hiện ra lần cuối. Dấu lạ nầy ai cũng có thể nhìn thấy và chụp hình được nhưng không rờ được. Vài Thị Nhân khác đã được Mẹ cho biết ngày mà dấu lạ sẽ đến, nhưng tôi thì không được biết, Marija nói.

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk