Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Sứ Điệp Mẹ Maria

2. Kim Chỉ Nam của Mẹ Mễ Du (qua Thị Nhân Marija)

Mẹ nói với Marija ngày 24 tháng 5 năm 1984:"I have chosen you in a special way, just the way you are". Dưới đây là một số những "khuôn vạc thước ngọc" mà Mẹ Mễ Du muốn chỉ dẫn cho chúng ta (qua Thị nhân Marija):

    Sự thiếu Linh Mục trong những công tác Mục Vụ:

    Thị nhân Marija (là người được Mẹ chọn để cầu nguyện cho các Linh Mục trong sứ điệp Mễ Du) nói: Mẹ không có than phiền về sự thiếu thốn Linh Mục, nhưng Mẹ rất quan tâm về sự xa sút ơn kêu gọi các tu sỉ. Mẹ rất vui mừng khi có người được ơn kêu gọi và dâng hiến cuộc sống cho Chúa Giêsu Kitô. Nhiều lần Mẹ kêu gọi loài người nên quan tâm đến đời sống tu sỉ. Mẹ nói: "Tất cả các con đều có trách nhiệm trong việc nầy. Khi các con kinh nguyện nhiều hơn và sống Đức Hạnh, thì ơn kêu gọi sẽ đến với các con. Gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc nầy. Có nhiều người đặt câu hỏi: tại sao Hội thánh ngày nay thiếu Linh Mục, nhưng cũng những người nầy đã quên đi trọng tâm chính là gia đình của họ. Các con nên cầu nguyện cho các ơn kêu gọi, cầu nguyện và sống Đức Hạnh, đặc biệt trong gia đình, rồi thì ơn kêu gọi sẽ đến và những Linh Mục sẽ làm việc theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong cuộc sống trần gian. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ nhà các con, từ gia đình các con và từ trong cuộc sống chúng con".
    Marija nói tiếp: Nếu chúng ta có nhà cửa và một cuộc sống không có Thiên Chúa, không có tình yêu và cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không bao giờ có ơn kêu gọi. Trách nhiệm là ở chúng ta. Và ngược lại khi chúng ta có thêm Linh Mục, hồng ân Thiên Chúa sẽ dồi dào hơn trong đời sống và giáo xứ chúng ta. Nhưng Mẹ cần sự giúp đở và hợp tác của chúng ta trong việc nầy cũng như những việc khác.
    Mẹ nói trong ngày 28 tháng 08 năm 1986:"Dear Children, Without you I am not able to help the world. I desire that you co-operate with me in everything, even in the smallest thing. Therefore, dear children, help me by letting your prayer be from the heart and all of you surrendering completely to me"

 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk