Home            :: MỤC LỤC ::

MỤC ĐÍCH NHÓM CHỦ TRƯƠNG

 LỊCH SỬ MẸ MỄ DU
 THÔNG ĐIỆP HÀNG THÁNG
TIN TỨC-THÔNG BÁO
 MỤC HỎI ĐÁP
 BÀI HÁT MẸ MỄ DU
 HỒI KÝ HÀNH HƯƠNG
 BÀI VIẾT CHIA SẺ
 ĐỌC SÁCH VỀ MẸ MỄ DU
 SỨ ĐIỆP MẸ MARIA
 HÌNH ẢNH MẸ VÀ THÁNH ĐỊA

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MỄ DU

 TRANG LIÊN KẾT MẸ MARIA
 LIÊN LẠC
 GÓP Ý
 
 
 
 
 
 
Số lần truy cập

    

Sứ Điệp Mẹ Maria

1. Kim Chỉ Nam của Mẹ Mễ Du (qua Thị Nhân Vicka)

Dưới đây là một số những "khuôn vạc thước ngọc" mà Mẹ Mễ Du muốn chỉ dẫn cho chúng ta (qua Thị nhân Vicka):

    Nỗi đau khổ của chúng ta là món quà của Thiên Chúa:

    là con người chúng ta không tránh được sự đau khổ, đau đớn của thể xác. Khi chúng ta gặp sự đau khổ chúng ta thường than thở: Chúa ơi tại sao nỗi khổ đau lại đến với con? Và chúng ta tìm đủ mọi cách để vượt qua nỗi khổ đau đó. Nhưng Mẹ dạy cho chúng ta phải nói như sau: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con món quà nầy, con chỉ xin ngài ban cho con có được sức mạnh để đối phó với sự thử thách.

    Thông điệp của Mẹ ngày 11 tháng 09 năm 1986: "For these days, while you are joyfully celebrating the cross, I desire that your cross also would be a joy for you. Especially, dear children, pray that you may be able to accept sickness and suffering with love, the way Jesus accepted them. Only that way shall I be able with joy to give out to you the graces and healings which Jesus is permitting me. Thanh you for having responded to my call"
 
  :: Cập nhật ngày: 24/07-2005          
             

Copyright © Me Me Du DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: MeMeDuDK@yahoo.dk